Hartveilige gemeente - plaatsing AED-toestellen


vrijdag, 27 november, 2015
Schepen Lucien Wouters en Gemeenteraadslid Hilde Van Impe bij een AED-toestel.

Het college van burgemeester en schepenen onderschreef op 26 oktober de samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis om officieel een hartveilige gemeente te worden.

Hiermee engageert het gemeentebestuur zich om zijn inwoners via de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis de nodige opleiding te geven. Daarnaast zullen onze personeelsleden een AED-toestel (automatische externe hartdefibrillatoren) leren gebruiken. Het opzet is om tien procent van onze bevolking warm te maken voor een cursus reanimatie met gebruik van een AED-toestel.

In het raam van de noodplanning was het de unanieme wens van de gemeenteraad om verspreid over de gemeente een aantal vaste AED-toestellen ter beschikking te hebben. Er werd gekozen voor  een vijftal strategische plaatsen, geografisch verspreid over de hele gemeente: de hoofdbibliotheek, WZC Zilverlinde/DC Meander, het Wildersportcomplex, A.J. Braillard en CC De Merselborre.

Sint-Pieters-Leeuw telde tot voor kort twee AED-toestellen die ter beschikking staan van het Rode Kruis. Eén toestel staat in hun ambulance en het andere is standby tijdens grote evenementen zoals de jaarmarkten. De gemeenteraad keurde in de lente de aankoop van vijf semi-automatische AED-toestellen met de bijbehorende kasten goed en er wordt ook een onderhoudsbudget voorzien. 

Schepen voor Volksgezondheid en Welzijn, Lucien Wauters: “Hoewel ik hoop dat deze AED-toestellen zoveel mogelijk in de kasten kunnen blijven hangen, is het toch een hele geruststelling dat deze toestellen, in geval van nood, voorhanden zijn. De opleidingen die worden georganiseerd, moeten ervoor zorgen dat er accuraat kan worden gereageerd wanneer er zich een incident voordoet.”

Geïnteresseerd in een opleiding? Schrijf je dan snel in via www.act.rodekruis.be.
De opleidingen gaan door op 16 december, 13 en 27 januari en 10 en 24 februari.