Nieuw speeltuig voor Zonnig Leven


donderdag, 24 december, 2015
Nieuw speeltuig voor Zonnig Leven

Elk jaar investeert het gemeentebestuur tijd en middelen in de 33 speelterreinen van onze gemeente. De jeugddienst bekijkt welk speelterrein kan worden verbeterd en/of uitgebreid.
Speelterrein Zonnig Leven kon nog een extra toestel gebruiken, de locatie leende zich perfect voor iets groots. Jaarlijks wordt in Zonnig Leven speelpleinwerking 'De Leeuwtjes' georganiseerd, waardoor dit speelterrein één van de drukst bezochte is.

Bart Keymolen (CD&V), schepen van jeugd, licht de keuze van dit speeltoestel toe: “Wij proberen nieuwe aankopen zoveel mogelijk te laten voorafgaan door inspraakmomenten voor kinderen omdat het tenslotte zij zijn die het best weten welk speeltoestel het leukste is en de meeste uitdaging biedt. Uit het inspraakmoment van 2015 bleek dat de kinderen de wens koesterden om een groot 'dier' in de gemeente te zetten. Een 'dier' waarop en waarrond geravot kan worden. Een leeuw verwijst niet alleen naar onze speelpleinwerking maar ook naar de naam van onze gemeente. De keuze voor dit dier was dus snel gemaakt.

Speelterrein Zonnig Leven heeft er een ludieke trekpleister bij en de kinderen die deze zomer naar het speelplein komen, zullen volop van de nieuwe aanwist genieten.