Raadslid Jenny Sleeuwaegen kiest voluit voor CD&V


vrijdag, 4 maart, 2016
Raadslid Jenny Sleeuwaegen kiest voluit voor CD&V

Jenny Sleeuwaegen, raadslid in Sint-Pieters-Leeuw sinds 2007, kiest overtuigd voor het vernieuwingsproject van CD&V. Het partijbestuur keurde vorige maand unaniem haar komst goed, waardoor Jenny de komende jaren vanuit de meerderheid het beleid mee kan vorm geven.

“Van bij de start van mijn mandaat onderhield ik goede contacten met de CD&V mandatarissen. Tijdens die vele gesprekken werd gaandeweg duidelijk dat mijn persoonlijk standpunt over gemeentelijke dossiers heel vaak dicht aanleunde bij dat van CD&V. Politieke partijen evolueren, ik stel vast dat mijn ideeën steeds beter passen bij de huidige CD&V dan bij de huidige groene partij, die veel meer naar links is opgeschoven dan ik ooit zal kunnen doen. Wat mij uiteindelijk deed beslissen om de politieke sprong te wagen en tot de CD&V toe te treden is de nieuwe invalshoek en slogan “Waar een wij is, is een weg”: iedereen neemt de verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving en zo bouwen we samen aan een betere maatschappij. Vooral het belang dat hier wordt gehecht aan de betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin van elke mens vind ik zeer overtuigend”, aldus Jenny Sleeuwaegen. 

“Natuurlijk blijf ik wie ik ben, een bioloog die jarenlang als personeelsverantwoordelijke heeft gewerkt en nu leerkracht is. Mijn belangstelling blijft dus uitgaan naar milieu, mobiliteit, personeel, jeugd en onderwijs. Het enige verschil is dat ik die dossiers nu vanuit een andere invalshoek zal volgen en mee kunnen vorm geven vanuit de meerderheid. Als enig gemeenteraadslid uit Ruisbroek zal ik bovendien blijven de verzuchtingen van de Ruisbroekenaren op de politieke agenda zetten. Uit de gesprekken met de voorzitter en de eerste schepen merkte ik de echte wil om samen te werken en kreeg ik ook onmiddellijk het gevoel echt welkom te zijn, dit gaf me een goed gevoel bij mijn keuze, aldus het raadslid.”

“We kennen Jenny als een gedreven raadslid met erg veel dossierkennis, die beleidsmatig steeds constructief meedenkt, ook al zetelde Jenny in de oppositie. Enkele maanden geleden kwam Jenny naar ons toe en vatten we de gesprekken aan. We gingen hierbij niet over één nacht ijs en merkten al snel dat we vele raakpunten hadden en éénzelfde drijfveer deelden. We hebben de afgelopen jaren een transitieperiode doorgemaakt, waarbij we door middel van een nieuwe wind uitgegroeid zijn tot een sterke hechte ploeg. Onder leiding van eerste schepen Jos Speeckaert (CD&V) werken we volop aan een sociaal beleid voor jong en oud. Als voorzitter ben ik erg verheugd dat Jenny mee gestalte wil geven aan dit vernieuwingsproject en we in de toekomst met de partij op haar ervaring beroep kunnen doen. Het partijbestuur keurde vorige maand bovendien haar komst unaniem goed, aldus CD&V voorzitter Siebe Ruykens.”