Jacques Swinnen

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen

  Gedurende meer dan 25 jaar heb ik aan het hoofd van de administratie van één van de grootste OCMW ’s van België het gemeentelijk sociaal beleid kunnen mee bepalen. Het seniorenbeleid heeft me steeds sterk aangesproken en nu ik als gepensioneerde zelf deel uitmaak van de seniorengroep, wil ik mijn kennis en ervaring ten dienste stellen van de Leeuwse bevolking.
  Onze gemeente telt nu reeds meer dan 6.000 (!) 65-plussers en hun aantal zal de komende jaren enkel stijgen. Allen hebben zij één voor één recht op een veilige samenleving, op kwaliteitsvolle buurten waar het aantrekkelijk en betaalbaar wonen is , op kwaliteitsvolle zorg thuis of dicht bij hun vertrouwde omgeving. Hun recht op inspraak en participatie is des te evidenter dat de meeste senioren nog steeds (heel) actief zijn in diverse domeinen.

  In een maatschappij die meer en meer beroep doet op digitalisering moet aan senioren die dat wensen de mogelijkheid geboden worden via een aanbod van gratis lespakketten het gebruik van de computer en het internet aan te leren of bij te schaven. Ook gratis Wifi-ruimten moeten voorzien worden.

  Als fiere vader en grootvader ben ik in onze soms grillige samenleving uiteraard ook zeer begaan met de toekomst van onze kinderen en (achter)kleinkinderen. Onze maatschappij moet blijven stoelen op duidelijke en essentiële normen en waarden zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit en respect !

  Ook “netheid” is een waarde waaraan op gemeentelijk vlak veel belang moet gehecht worden. Zwerfvuil dat zomaar op de openbare weg en zelfs op privéterreinen belandt , is op zichzelf een algemeen bron van irritatie maar nog meer voor de senioren die dit fenomeen “in hun tijd” zeker niet in de actuele mate hebben gekend. De strijd tegen sluikstorten zal dus onverdroten moeten worden opgevoerd !

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.