CD&V is...

CD&V dat is....

Christen

Wij zijn de partij die haar inspiratie vindt in de christelijke waarden die onze samenleving gevormd hebben zoals solidariteit en betrokkenheid, aandacht en zorg voor de kwetsbaren: ouderen, armen, alleenstaanden, mensen met een beperking, vluchtelingen, …
Het is diezelfde rijke traditie waaruit tal van (katholieke) scholen, jeugdbewegingen en verenigingen die ook actief zijn in onze gemeente, ontstonden. Vanuit die sterke eigen christelijke identiteit staan wij open voor anderen en gaan wij met hen in dialoog omdat we ervan overtuigd zijn dat een ‘samen-leving’ die naam waardig enkel kan bloeien door mensen te verbinden.

Democratisch

Het kader, de spelregels waarbinnen wij ons bewegen zijn die van de democratie. Die prachtige politieke erfenis die meer dan 2000 jaar geleden in het oude Griekenland begon en met vallen en opstaan meer vorm kreeg. Die erfenis die voor ons soms vanzelfsprekend lijkt, maar ook vandaag voor veel mensen een verre droom blijft.
Onlosmakelijk verbonden met die democratie is de rechtsstaat: een samenleving waar de universele rechten van de mens, de grondwet, vrijheid van onderwijs en levensbeschouwing, gelijkheid tussen man en vrouw, … voor iedereen gewaarborgd zijn.
De democratie en de rechtsstaat vormen voor ons het kader dat onze individuele bewegingsruimte afbakent.

Vlaams

Als dé partij van de opeenvolgende staatshervormingen, dé partij van de Vlaamse sociale bescherming, dé partij van extra middelen voor taalondersteuning in onderwijs, zijn wij ook bij uitstek een Vlaamse partij.
Maar dit zal voor ons nooit een verhaal zijn van anderen buitensluiten of muren opwerpen. Wel een wervend, uitnodigend verhaal aan nieuwe Leeuwenaars om via het aanleren van onze taal en een goede integratie volwaardig te kunnen deelnemen aan onze samenleving en mee te genieten van de sterke troeven van Vlaanderen zoals ons onderwijs, ons verenigingsleven, …. Taal als sleutel voor integratie!

Want Leeuw, dat zijn wij allen samen!

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.